Congo river, Boma 2013

Anne’s engasjement i Kongo begynte for snart 10 år siden i en periode da hun bestemte seg for å investere tid og krefter til å hjelpe til der det trengs mest og i en del av verden der livet – spesielt for kvinner –  er langt vanskeligere enn her. Et förste möte med hovedstaden Kinshasa vekket önske om å bidra med noe langsiktig og som ikke skapte avhengighet av hjelp utenfra for all framtid, og små jordbruksprosjekt ble satt igang.
Den daglige nöden hos en befolkning der mange ikke spiser et måltid mer enn hver annen dag mötes med å arrangere food-parties når pengene rekker til.

I de krigsherjede områdene i öst er livet brutalt for kvinnene som lever sine liv på det som regnes for jordens farligste plass. Soldatgrupper herjer vilt og ingen myndigheter bryr seg. Kvinnene som arbeider ute på åkrene for å skaffe mat til familiene sine, lever daglig i konstant frykt for å bli utsatt for bestialske voldtekter av de mange militsgruppene som flakker rundt i skogene, og omfanget er så voldsomt at hele samfunn ödelegges som konsekvens av hva som utföres i det som kalles krigen mot kvinnene. Dette har fått pågå i flere tiår.
Idéen til Convoy Congo ble unnfanget etter mye tenk og flere år med research rundt det å finne en effektiv lösning på behovet for beskyttelse og som et ikke-väpnet  mottrekk mot dem som i dag altfor enkelt og ubehindret kan utföre sine groteske handlinger og ödelegge liv og lemmer.
Du kan lese mer om dette her: www.soriamoriahouse.com/convoycongo
Convoy Congo er ikke gjort på en dag og for Anne er dette en satsning for life – og snart så ruller hun sammen med noen medhjelpere med den aller förste bilen nedover Europa og gjennom Afrika for å overlevere den til kvinnene i den aller förste lille landsbyen i regionen Kivu. En første reise mot det förste målet som er 1000 biler til Öst-Kongo.